Selasa, 11 Oktober 2011

PUISI BAHASA BALI


RAMBANGAN DOSE

Hyang widhi, cingakin titiang
Ngempel dose
Mue matapel kabobaban
Sedek batise maanjekan di dugdugan dosa
                                Titiang maserod ka labak badeng
                                Ngaenang titiang inget
Nanging ……………………
Asiki tunas titiang
                                Hyang widhi……………
                                Icen titiang cahya suci
                                Mangda praside nyalanin dharma
                                Ampurayang titiang
                                Mogi titiang kaicen margi sane galang


Subakti ring Hyang Widi

Napi sujatine sembahe sane suci punika
Napi minab tatujon mantra punika katembangang
Katur ring sira tirta lan dupa punika
Taler katur ring sira hidupe kaserahang
Minab……………
Punika tan wenang kasuratang malih
Duaning saking embas
Iraga sareng sami sampun uning
Sami punika wantah pinaka
Aab jagat baline
Para lanang lan istri
Tangkil kapura malarapan manah suci
Masila tiding ngaturang bakti
Rikala suaran hidung lan genta mangumbara
Hening karasa manahe suci
Sami pada tragia ngaturang bakti
Ngastiti bakti ring
Ida Sang Hyang Widi
 
SELAT-KERAMBITAN

Padi nguntul nyujuh muncuk cemare
Pusuhne bengul nguningang angin
Sanje, nuturang indik bungan padang
sane lakar kembang
Barak nguda gumanti saying
Nanging cemara kari ngatiwawalan
Seenanne during gadang
Done tan mrasidayang kembang
Payu segul,
Ngetelang kenehe iriki ring
SELAT-KERAMBITAN
Tidak ada komentar:

Posting Komentar

KOMENTAR ANDA SANGAT DIPERLUKAN, TERIMA KASIH