Senin, 10 Oktober 2011

PIDATO BAHASA BALI


NGUANGUN PARIWISATA KAPIKUKUHIN ANTUK TRI HITA KARANA
            Ida dane sareng saimi pamekas ring panuriksa sane dahat kasumayang titiang, para panodya, para pamlet saha sisya, para yowana sane banget tresne sihin titian.
            Sadurng titiang ngelanturang matur, pinih riin ngirng sareng – sareng ngastiti bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi, majaran antuk pangan jail “ Om Swastyastu ” mogi sangkaning sih paswecan lan asung kerta wara nugraha Ida,prasida titiang ngiring ida dane sareng sami ngamangguhang karahajengan.
            Ring galahe sane becikpuniki, ritatkala nyarengin lomba pidarta base Baline,lugrayang titiang matur amatra sane mamurda “ Ngewangun Pariwisata Kapikukuhang Antuk Tri Hita karana ”.
            Parepamiarsa sareng sami, sampun ngawikanin indik kapari wisataan ring Bali sampun kaloktah saking Muni (dumun ), santukan punika akeh jajuluk sane kamedalang saking keasrian Pulo Baline makadi: Pulo Dewat, Pulo Seribu Pura miwah sane lenan.
            Pulo Baline mangde tetep ajeg, patut siaga sami utaminipun indik kasutreptian nyane. Irage mangde tetep waspada ring para tamu sane rauh ka Bali. Dumadak nenten malih keni Bom, sakadi Bom saking duratmaka sane mawaste Amrozi ring Kuta sane ngranayang akeh tamune ngemasin padem, turmaning para torise jejeh rauh ka Bali.
            Saking pengalaman – pangalaman pahit punika iraga dados lenga, lipia, miwah tan ngurunguang tamiu.
            Inggih wantah amunika prasida atur titinag dumadak wenten pikenoh nyane.
            Maka wasana titian ngaturang parama Santi, “ Om Santih, Santih, Santih, Om ”.    

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

KOMENTAR ANDA SANGAT DIPERLUKAN, TERIMA KASIH