Minggu, 09 Oktober 2011

DHARMA WACANE BAHASA BALI


DARMA WACANA BAHASA BALI       

            Sukseme antuk galah sane kepice ring titian, riantuk titian jagi ngaturang darma wacana indik pejalan idup tiyange.
            Sedurung titian ngawitin matur-atur puniki, ngiring iraga jak mekejang ngaturang pangayun bagia ring Sang Hyang Widhi Wasa krana irage sampun temuanga driki,lan sampun seger.
            Sadurung tiang ngelantur tyang pacan ngaturang pangastungkara.
                                    OM SWASTIASTU
            Titiang embas ring denpasar, ring yusa atiban kanti 4 tiban, titian titian magenah ring bebanden sareng pekak lan nini tiange, ring yusa 2 tiban punika titian sampun ngubuh memeri sareng pekak tiange. Ring yusa 4 tiban kanti 8 tiban tiang nongos ring denpasar sareng meme bapan tiange, irika tiang masuk kantos kls 2 SD, rikale kls 3 SD tyng pindah, tiyang masekolah di skolah sane wenten di desa asal tiange, inggih punika SD 2 Culik.
            Ring yusa 8 tiban kantos mangkin titian nongos di desan tiange inggih punika desa culik sareng rerama lan pekak titiange. Titian idup ring keluarga sane nenten lebih lan nenten kuang, bapan tiange mekarya dados guru ling desan titiange, lan memen tiange tuah dados ibu rumah tangga.
            Yadiastun tiang ring keluarge byase-byase nanging reraman tiange nyidang ngasukang tiang kantos SMA, aget pisan titian nyidang ngeranjing ring SMA N 2 Amlapura, krane ngalih skolahe punika nentenje aluh, titian ngajag kesekolah yadiastun joh pejalane raseyang nanging tiang nentenje patah semangat krane tiang ngerti reraman tiange sampun banting tulang lakar ngasukang tiang.
            Iraga dados jadma manusia nenten dados lali teken rerama, iraga patut bakti tekening rerama, ring cerik irage sayangine teken rerame, nemangkin iraga sampun kelih sepatutne iraga jak mekejang mangkin nyayangin rerame lan bakti tekening rerame.
            Inggih sapunike titian meatur-atur, yening wenten iwang ring titian titian nunas ampura, antuk galah, sukseme.
                                    OM SANTI SANTI SANTI OM

1 komentar:

KOMENTAR ANDA SANGAT DIPERLUKAN, TERIMA KASIH